Alles rondom wonen

U koopt uw eerste woning

Een eerste eigen woning kopen is erg spannend. Er zijn verschillende financiële zaken waarover u na moet denken en waarover u een besluit moet nemen. Wij denken graag met u mee zodat u de keuzes kunt maken die bij uw situatie en persoonlijkheid passen. 

Als eerste maken we met u een overzicht van wat de totale investering voor de aankoop van de woning zal zijn. Daarna gaan we invullen met welke middelen of bronnen we deze investering bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek, aan inbreng van eigen middelen, aan een Persoonlijke Lening, een familielening of een schenking. Natuurlijk is ook een combinatie mogelijk.

 

Maximale hypotheek

Bij het vaststellen van de maximale hypotheek houdt de geldverstrekker rekening met:

  1. Uw inkomen

Uw maandelijkse hypotheeklasten moeten passen binnen uw totale inkomen minus de eventuele verplichtingen. In de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ staat welk percentage van uw inkomen volgens de overheid besteed mag worden aan hypotheeklasten.

  1. De marktwaarde van de woning

De marktwaarde van de aan te kopen woning kan op drie manieren bepaald worden:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom eventueel verhoogd met bouwrente, rente tijdens de bouw, afkoopsom erfpacht, meerwerk en/of aansluiting op openbare nutsvoorziening
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

U mag maximaal 100% van de marktwaarde mag lenen voor de aankoop van een woning. Wanneer u energiezuinige maatregelen treft mag de maximale lening 106% zijn. Vooralsnog zijn er géén plannen om dit verder af te bouwen.

 

Bestaande leningen en/of verplichtingen

Een geldverstrekker zal altijd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) een toetsing uitvoeren. Hij wil namelijk weten of u al financiële verplichtingen hebt en hoe uw betalingsgedrag is. Wanneer u al een consumptief krediet hebt, zal dit gevolgen hebben voor de maximale hypotheeksom die u kunt krijgen. Er wordt namelijk 2% van het kredietlimiet in aanmerking genomen als financiële last per maand. Sommige geldverstrekkers zijn bereid om te toetsen op de lagere werkelijke lasten van uw financiële verplichting.

Heeft u een studieschuld van voor 1 juli 2015? Dan moet 0,75% van nog openstaande schuld worden meegetoetst als financiële last per maand. Studieschulden van na 1 juli 2015 mogen in een periode van 30 jaar worden afgelost. Die schulden tellen voor 0,45% mee in de berekening van het maximale hypotheekbedrag. 

Heeft u een private lease contract dan wordt 65% van de totale lease-som meegenomen als financiële verplichting. Hiervan wordt 2% per maand als financiële last in aanmerking genomen. 

Wanneer u partneralimentatie betaalt zal dit gevolgen hebben voor de maximale hypotheeksom die u kunt krijgen. Voor de periode dat u partneralimentatie betaalt komt dit in mindering op uw toetsinkomen.

 

Hypotheekrenteaftrek en hypotheekvormen

Wanneer u voor het eerst een eigen woning koopt, krijgt u te maken met de zogenaamde hypotheekrenteaftrek. U mag de jaarlijkse rente van de hypotheek van uw inkomen aftrekken en daardoor betaalt u minder belasting. De belastingregels schrijven wel voor dat u de hele hypotheek  binnen 30 jaar moet aflossen. Doet u dat niet, dan verliest u dit recht op hypotheekrenteaftrek.

U kunt als starter kiezen tussen twee hypotheekvormen: een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek.

 

NHG

Onder voorwaarden kunt u de woning financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stichting Waarborgfonds Eigen Woning staat dan garant.  Een NHG-hypotheek biedt zowel u als de geldverstrekker extra zekerheid. Hierdoor krijgt u vaak een gunstigere rente dan bij een financiering zonder NHG.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Bij het kopen van een eerste woning is het van belang dat u het risico van overlijden goed afdekt. De financiële gevolgen van uw overlijden kunnen een grote invloed hebben op uw partner en uw kinderen. U wilt natuurlijk niets liever dan dat zij goed verzorgd achterblijven.

Om het risico van overlijden af te dekken kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Sommige geldverstrekkers zullen u ook als zekerheid daartoe verplichten, doorgaans als de financiering boven de 80% van de marktwaarde uitkomt. Bij financieringen op basis van NHG is er géén overlijdensrisicoverzekering meer verplicht.

 

Woonlastenverzekering

Ook werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunnen grote gevolgen hebben voor uw inkomen. U wilt natuurlijk wel in uw huis blijven wonen. Daarom is het belangrijk om ook deze risico’s goed in kaart te brengen en - indien nodig – af te dekken met behulp van een woonlastenverzekering.

 

(Nieuw)Bouwdepot

Als u een verbouwing meefinanciert dan zal de geldverstrekker het bedrag dat u nodig hebt voor de verbouwing in een zogenaamd ‘bouwdepot’ plaatsen. De rekeningen die u moet betalen of die u zelf heeft voorgeschoten, kunt u declareren uit het bouwdepot. U ontvangt rente over het bedrag dat in het bouwdepot staat. 

Ook bij een nieuwbouwwoning vormt de geldverstrekker een bouwdepot maar dan voor de totale investering. Uit dit bouwdepot zullen de aankoop van de grond en de bouwkosten worden betaald. Dit laatste natuurlijk in fasen naarmate de bouw vordert.

Verder zijn er mogelijkheden om eventuele dubbele lasten (renteverlies) tijdens de bouw mee te financieren. 

 

Hogere hypothecaire inschrijving

Wanneer u een hypotheek afsluit, wordt deze ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister bij het Kadaster. 

Als u een hogere hypotheek kunt krijgen dan u nodig hebt, kunt u ervoor kiezen om de hypotheek zogenaamd verhoogd te laten inschrijven. Het bedrag dat in het register wordt ingeschreven is dan hoger dan het bedrag dat u in werkelijkheid in de hypotheek leent. Het voordeel hiervan is dat wanneer u bijvoorbeeld na een paar jaar een verbouwing wilt financieren u de lening bij de geldverstrekker kunt verhogen tot aan de inschrijving zonder dat u opnieuw naar de notaris moet. Wel moet u bedenken dat de geldverstrekker opnieuw zal kijken naar uw financiële situatie wanneer u verzoekt om onderhands te verhogen. U kunt nooit meer lenen dan wat volgens uw inkomen en volgens de waarde van de woning mogelijk is.