Wat is van belang in verband met uw werknemers?

Alternate Text

Regelingen voor uw werknemers

De snelle veranderingen in de wetgeving als het gaat om rechten van werknemers, ziekte en verzuim zorgen ervoor dat het voor veel ondernemers in het MKB bijna ondoenlijk is de kennis actueel te houden. Graag inventariseren we met u welke risico’s uw onderneming loopt. Te denken valt aan (financiële) risico’s in het geval van (langdurige) ziekte van een werknemer, van het slecht functioneren van een werknemer of van een bedrijfsongeval. 

Ook is het voor u als ondernemer van belang dat u goede arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Daarbij gaat het niet alleen om goede financiële voorwaarden. Denk ook aan een goede werkomgeving, aan de mogelijkheid om flexibel werk en privé te combineren en aan de mogelijkheden voor uw werknemers om zich te ontwikkelen. Al deze zaken kosten geld en worden door verschillende partijen aangeboden. Het is dus voor u van belang dat u goede keuzes maakt. 

Belangrijke aanvullende financiële arbeidsvoorwaarden zijn het pensioen, een WIA- verzekering en een ongevallenverzekering.