Wie zijn wij?

Wat betaalt u?

 

Bij ons weet u altijd precies waar u aan toe bent. Ook als het gaat om de vergoedingen.  Dus geven wij u graag een duidelijk inzicht in onze verdiensten.
Voor advies en ook voor het afsluiten van een financieel product ontvangt u van ons een factuur.  Voordat we met de werkzaamheden starten, maken we heldere afspraken met u over het tarief dat wij zullen hanteren.

 

Waaruit bestaat onze beloning?

Vanaf 1 januari 2013 ontvangen wij geen provisie meer van de financiële instelling waar u het product aanschaft. Wij vinden dit een goede zaak. Dit versterkt  onze onafhankelijke positie als financieel adviseur.

 

Welke facturen sturen wij u?

Wij hanteren twee tarieven. Wij werken voor een tarief per uur en voor een vaste vergoeding per opdracht.
Bij sommige opdrachten is het lastig in te schatten wat de exacte tijdsbesteding zal zijn. U wilt natuurlijk graag weten waar u aan toe bent. Wanneer u dat wenst,  spreken we een vaste vergoeding af. Daarbij geldt dat eventueel meer-uren voor onze rekening komen. Zijn er veel minder uren nodig, dan treffen wij met u een passende oplossing .
Op sommige diensten is BTW van toepassing en sommige diensten zijn vrij van BTW. Hierover informeren wij u vooraf.
Daarnaast kan onze factuur soms aftrekbaar zijn voor de (inkomsten)belasting. Denkt u bijvoorbeeld aan facturen voor hypotheekadvies of  voor bedrijfsadvies.

Voor schadeverzekeringen en spaarrekeningen is het nog wel mogelijk om op basis van provisie te werken. Dit gaat over vaak relatief geringe bedragen. Uit praktische overwegingen handhaven wij deze betaalvorm vooralsnog voor deze producten.  Wanneer u zo’n product bij ons koopt, informeren wij u uiteraard over  hoogte van het bedrag en over de afwikkeling.
Gaat het om kredieten dan zijn wij verplicht om op basis van provisie te werken. Ook hierover informeren wij u uiteraard vooraf.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

* Beste Heer     Beste Mevrouw