Wat is van belang voor u als ondernemer?

Alternate Text

Uw inkomen goed regelen

Niet alleen uw onderneming loopt risico’s, maar u zelf als ondernemer ook. Er is voor u geen sociaal vangnet vanuit de overheid. Daarom is het voor u extra belangrijk om de risico’s goed in beeld te brengen. Het uitgangspunt hierbij is dat u ervoor moet zorgen dat het (gezins-)inkomen toereikend is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt wordt of als u of uw eventuele compagnon overlijdt? Ook voor uw pensioen zult u zelf voorzieningen moeten treffen. 

Samen met u analyseren wij de risico’s die voor u moeten worden afgedekt. Daarbij houden we ook rekening met andere voorzieningen die er misschien zijn. Misschien hebt u een vrij beschikbaar vermogen, heeft uw partner een inkomen of zijn er aanpassingen in de bedrijfsvoering mogelijk.