Uw schadeverzekeringen

Alternate Text

Een verzekering die uw schade dekt

Als u schade lijdt, is het prettig dat uw verzekering die schade dekt. Dat geldt voor schade aan uw woning, aan uw voertuig of schade die u lijdt tijdens het reizen of die het gevolg is van het krijgen van een ongeluk. 

Ook kan het voorkomen dat u per ongeluk schade toebrengt aan anderen. U kunt zich verzekeren tegen de financiële gevolgen met behulp van een aansprakelijkheidsverzekering. Rechtshulp bij conflicten kunt u verzekeren met een rechtsbijstandverzekering.